Technická infrastruktura

Obecné

Elektrická energie
2 smyčkou provedené kabelové přípojky 22 kV, v rozvodně jsou instalovány 3 ks transformátorů 22/0, 4kV.

Topný plyn
Středotlaká přípojka JS 200 o tlaku 200 kPa vyvedená z redukční stanice vysokotlak/středotlak je zavedena do kioskové redukční stanice v areálu, odtud je přípojkou JS 300 o tlaku 18 kPa napojena plynová kotelna (3 kotle o jmenovitém výkonu 4,04 MW).

Voda
Přípojka pitné vody z měšťanského vodovodu potrubím JS 300 z ulice Železniční, vlastní zdroj tvoří 2 vrty o celkové vydatnosti 857 m3/den v kvalitě užitková voda.

Kanalizace
Areál je odkanalizován sběračem JS 2200 přes ČOV do řeky Bystřice.

Tlakový vzduch
V kompresorovně jsou 4 jednotky o celkovém výkonu 600 m3/hod.

Zpevněné plochy

Kromě asfaltových komunikací zpevněná panelová plocha o rozloze 13 000 m2 s jeřábovou dráhou a věžovým jeřábem MB 1645 (nosnost při vyložení 16 m - 10 t, 30 m - 4,6 t).

Dopravní napojení

Silniční
Z ulice Železniční navazující na ulici Chválkovickou.

Železniční
Možnost vlečkového připojení na trať ČD Olomouc - Bruntál.

Do centra
Cca. 3 km po hlavních komunikacích.

MHD
Autobus MHD č. 13 v ulici Železniční (cca. 10 min. k hl. nádraží ČD).

Vazba na okolí

Území se nachází v severovýchodní části města v průmyslové zóně.

Poznámka

Celá výměra je vyňata ze ZPF.